Uit elkaar gaan en de rechtbank

Uit elkaar gaan en de rechtbank

Is bij een scheiding altijd de toestemming van de rechter nodig? Of kun je ook scheiden zonder rechtbank?
Dat is afhankelijk van de relatie:


Huwelijk
In de situatie waarin mensen zijn getrouwd is er geen twijfel: dat kan niet zonder rechtbank. Naar aanleiding van het indienen van een scheidingsverzoek geeft de rechter in een beschikking de goedkeuring, en die is nodig om officieel van elkaar te scheiden.
Dit betekent echter niet dat er daarom een advocaat gezocht moet worden, al wordt dat vaak gedacht. Juist een gecertificeerde mediator is de aangewezen partij om te helpen om samen tot afspraken te komen en deze correct en begrijpelijk vastleggen. De scheidingspapieren worden dan via de mediator bij de rechtbank ingediend. Het voordeel van scheiden op basis van mediation is dat de rechtbankprocedure vlot verloopt en dat jullie er niet bij aanwezig hoeven te zijn.


Geregistreerd partnerschap
Als er sprake is van een geregistreerd partnerschap, én de partners zijn ouders van minderjarige kinderen, dan geldt eigenlijk hetzelfde proces zoals hierboven beschreven bij een huwelijk. Om het partnerschap formeel af te wikkelen is de beschikking nodig van de rechtbank. De mediator kan hierbij helpen.

Als er geen minderjarige kinderen zijn, is voor de beëindiging van het partnerschap de rechtbank niet nodig. Ook dan kan de mediator helpen om alle scheidingsafspraken correct en volledig vast te leggen, en kan het partnerschap via de notaris worden afgewikkeld.

Samenwonen
In de situatie waarin partijen samenwonen, zit het anders. Er is er voor de beëindiging van de relatie geen beschikking van de rechter nodig. Toch komen juist ook veel samenwoners bij de mediator. Daar komen zij, net als gehuwde stellen, samen tot afspraken welke de mediator correct vastlegt.
Als er minderjarige kinderen zijn, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Het is voor samenwoners een keuze om dit plan aan de rechter voor te leggen, en geen verplichting.

Uit elkaar gaan en de Rechtbank
De rechtbank is bij scheiden dus regelmatig een verplicht onderdeel. De rol die de rechter heeft kan echter volledig beperkt blijven tot het bekrachtigen van de scheidingsdocumenten. De rechter hoeft dan dus geen inhoudelijke beslissingen te nemen over de scheiding. Via mediation doen mensen dat -onder professionele begeleiding-  volledig zelf.  Wender Mediation helpt jullie langs alle onderdelen, van de documenten tot de inschrijving bij de gemeente.