Scheiden na samenwonen

Scheiden na samenwonen

Scheiden slaat niet alleen op mensen die met elkaar getrouwd zijn. Ook voor mensen die samenleven betekent het einde van de relatie een enorme verandering in hun leven. Afhankelijk van wat er samen is opgebouwd komen bij het beëindigen van een samenleving eigenlijk dezelfde zaken aan de orde als bij een scheiding tussen gehuwden. En spelen dezelfde zorgen en emoties.
 

Wat te regelen na samenwonen?

De grootste zorgen gaan vaak over de kinderen en over de woonsituatie. Welke impact de scheiding op de kinderen zal hebben hangt in grote mate af van de wijze waarop de ouders met de scheiding omgaan en het uit elkaar gaan regelen. Vertel de kinderen over de scheiding, en denk daar vooraf goed over na. Zorg ervoor dat zij geen grote mensen problemen op hun bordje krijgen. Het vinden van een goede woonoplossing helpt om ieder een eigen weg in te kunnen slaan en maakt dat ieder aan de nieuwe situatie kan gaan wennen.

Wat er precies geregeld moet worden als het samenwonen eindigt en jullie uit elkaar gaan hangt af van wat er is opgebouwd. Is er een samenlevingscontract, dan biedt dat de eerste basis. Als er geen samenlevingscontract is, dan wordt duidelijk gemaakt welke gemeenschappelijke bezittingen en verantwoordelijkheden er door het samenleven zijn aangegaan. In de praktijk komen dan dezelfde onderdelen aan bod als bij gehuwden: het verdelen van bezittingen (zoals de woning en de auto), afspraken over de alimentatie (indien van toepassing) en (soms) het regelen van de pensioenaanspraken.

Hoe regel je het einde van samenwonen?
Voor het beëindigen van een samenleving is geen toestemming van de rechter nodig. Het kan door de partijen zelf geregeld worden. Dat kan door de afspraken over de beëindiging op schrift te zetten. Zo komen alle afspraken over het ouderschap na de scheiding in een ouderschapsplan, en komen alle afspraken over verdeling en financiën in een vaststellingsovereenkomst.
Bij het bespreken en overzien van de mogelijkheden kan een mediator een grote toegevoegde waarde zijn. Een mediator helpt om alles wat belangrijk is in het kader van de scheiding aan de orde stellen. Zo weten jullie zeker dat er niets vergeten wordt. En als emoties soms oplopen, en in de weg zitten helpt de mediator deze niet de overhand te laten krijgen. Verder heeft een mediator veel ervaring met scheiden, terwijl het voor de mensen die het betreft vaak de eerste, en hopelijk enige, keer is dat zij hier mee te maken krijgen. Het is dan vaak enorm prettig om steun aan de mediator te hebben die weet wat er moet gebeuren, en jullie helpt hier vlot en soepel doorheen te komen.

Mediaton bij einde samenwonen?

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie dat goed geregeld hebben? Voor jullie zelf en ook voor de kinderen? Een goede begeleiding voorziet in alle aspecten, en zoomt ook in op de financiële situatie zoals die zal zijn als je uiteindelijk ieder op een eigen plek woont. Door die tijdens het regelen van de scheiding in kaart te brengen weten jullie ook zeker dat de afspraken die jullie maken over bijv. alimentatie ook realistisch zijn en door jullie allebei kunnen worden nagekomen.
.