Scheiden: mediator of advocaat?

Scheiden: mediator of advocaat?

Welke begeleiding kun je inzetten bij een scheiding? Het blijkt dat het vaak onduidelijk is en dat er veel misverstanden zijn scheiden via een mediator. Een aantal veelgehoorde stellingen over mediation:

1. ‘Een mediator is duur en kan geen subsidies aanvragen
Dit is echt onjuist, want ook een mediator die is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand kan werken  op toevoeging en subsidie voor scheiden aanvragen. De eigen bijdrage voor een mediator is aanzienlijk lager dan de eigen bijdrage voor een advocaat. Een toevoeging brengt de kosten van echtscheiding fors naar beneden.

2. ‘Een mediator kan niet een hele scheiding regelen’
Onjuist. Een MfN-familiemediator verzorgt alle onderdelen van de scheiding. Daar onder begrepen: ouderschapsplan, formele alimentatie-berekeningen, echtscheidingsconvenant en/of vaststellingsovereenkomst, vermogensverdelingen, pensioen-verdeling. Maar ook: aandacht voor onderlinge communicatie en waar nodig: onverwerkte emoties.

3. ‘Wij hebben geen ruzie, dus we hebben geen mediator nodig’
Ruzie is geen voorwaarde voor mediation. Het is natuurlijk heel fijn dat jullie het samen nog goed kunnen vinden. Mediation helpt om samen over ieder aspect van de scheiding goede afspraken te maken, voor allebei. In de situatie waarin tussen jullie echt geen contact mogelijk / gewenst is, en het doel is om optimaal voor het eigen recht te strijden, dan is mediation niet zinvol en is scheiden via een advocaat gepast.

4. ‘Wij hebben teveel ruzie en kunnen het toch niet eens worden’
Een mediator is erop getraind jullie uit dit dal te halen en weer met elkaar in gesprek te brengen. En dat is van grote waarde, want daarmee houden jullie zelf de touwtjes in handen. Een groot verschil tussen scheiden via advocaten of een mediator is namelijk de beslissingsbevoegdheid. Een scheiding via advocaten betekent dat de rechter de besluiten neemt als jullie het niet eens worden. Scheiden via mediation betekent dat jullie geen rechtbank zullen zien, en zelf alle beslissingen samen nemen. Omdat in mediation oplossingen ontstaan waar beiden achter staan.

Uit elkaar gaan kan echt in veel gevallen zonder strijd. Heb oog voor jullie toekomst en voor de kinderen.