Scheiden en alimentatie

Scheiden en alimentatie

Als je uit elkaar gaat, moeten er vaak afspraken gemaakt worden over alimentatie. Welke soorten alimentatie zijn? Wanneer ? Hoe weet je hoe hoog de alimentatie is?
 

Soorten alimentatie

Er zijn twee verschillende vormen van alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Altijd in het geval van minderjarige kinderen, moet er een afspraak gemaakt worden over de kinderalimentatie. Ook als een ouder géén gezag heeft, maar wel het kind heeft erkend. ‘Het recht op’ partneralimentatie ontstaat vaak door een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, dit wil niet zeggen dat dit altijd aan de orde is dan.

Kinderalimentatie
Kinderalimentatie is de bijdrage die nodig is voor de kinderen na de scheiding, dit kan een gedeelte zijn voor ‘directe’ kosten zoals kleding. Ook kan een gedeelte hiervan bedoeld zijn voor ondersteuning van ‘indirecte kosten’ van de kinderen, aan de ouder bij wie de kinderen (vaak) zijn en waar deze kosten moeilijker opgevangen kunnen worden. Soms wordt de keuze gemaakt om hiervoor een kinderrekening te gebruiken. Kinderalimentatie moet jaarlijks worden geïndexeerd, ook wordt er verwacht dat je met elkaar in gesprek gaat wanneer de situatie rondom de kosten toch erg wijzigt. Voor een hypotheekadviseur maakt het bedrag van kinderalimentatie voor zowel de gever als de ontvanger niet uit.

Partneralimentatie

Bij een berekening wordt eerst rekening gehouden met lasten van de ouder zelf, daarna de kinderalimentatie en pas als er financiële ruimte over is: laat de berekening een uitkomst zien van partneralimentatie. Afspraken over partneralimentatie verlopen vaak anders dan die van kinderalimentatie, zo wordt soms de partneralimentatie afgekocht. Een belangrijk verschil is dat over partneralimentatie wél belasting betaald moet worden door de ontvanger. Ontvangen partneralimentatie kan daardoor ook invloed hebben op eventuele toeslagen, het heeft een gunstig effect op de hypotheekmogelijkheden. Voor de betaler van partneralimentatie is dit een aftrekpost voor de belasting, echter is voor de betaler partneralimentatie van negatieve invloed op hypotheekmogelijkheden.

Alimentatieberekening
Er is geen verplichte manier om alimentatie te berekenen. Er bestaat wel een officiële en formele berekeningsmanier voor zowel partner- als kinderalimentatie. Gecertificeerde mediators kunnen deze berekening uitvoeren. In de praktijk geeft het maken van zo’n berekening ook vaak rust, het is duidelijk wat anders de rechter had uitgesproken over een redelijk bedrag. Je bent gezamenlijk vrij om andere besluiten te maken over de hoogte en voorwaarden van de alimentatie, zolang je het hier samen over eens bent.