Hoe snel kun je scheiden?

Hoe snel kun je scheiden?

Snel scheiden

Als het besluit genomen is om uit elkaar te gaan, willen veel mensen de scheiding snel regelen. Hoe snel kan een scheiding gaan en wat is daar voor nodig?

Informatie

Om te kunnen scheiden, moet duidelijk zijn wat jullie afspreken over alles waar jullie samen verantwoordelijk voor zijn. Die afspraken komen op schrift in een ouderschapsplan voor de kinderen en een convenant voor alle andere zaken. De mediator stelt deze documenten voor jullie op. Het helpt daarbij enorm als jullie de informatie die daarvoor nodig tijdig en compleet aanleveren. De afspraken komen dan sneller tot stand en staan dan ook eerder op papier.

Beslissingen nemen

Het regelen van de scheiding bestaat voor een groot gedeelte uit het nemen van beslissingen. Hoe verdelen jullie de gezamenlijke bezittingen? Wat gebeurt er met de woning? Welke eventuele alimentatie spreken jullie af? Wat doen jullie met de opgebouwde pensioenaanspraken? Aanvullend daarop maken ouders ook afspraken hoe zij samen voor de kinderen blijven zorgen.
Om beslissingen te kunnen nemen moet wel eerst duidelijk zijn welke mogelijkheden er zijn. Die krijgen jullie het snelste in beeld als jullie deskundige begeleiding krijgen die ervoor zorgt dat er geen onnodige partijen (hulpverleners, instellingen) worden betrokken, en die gericht is op het vinden van oplossingen die voor jullie allebei acceptabel zijn. Zo verspillen jullie geen tijd en energie aan het voeren van (juridische) strijd, maar werken jullie gericht aan praktische afspraken. De mediator zorgt ervoor dat alle onderdelen van de scheiding in een logische volgorde worden opgepakt en dat jullie waar van toepassing deskundigen kunnen inschakelen, zoals bijv. een makelaar of hypotheekadviseur. Zo winnen jullie veel tijd.

Rechtbankprocedure

Als alle afspraken op papier staan volgt, voor mensen die getrouwd zijn of geregistreerd partners zijn, de rechtbankprocedure. Bij scheiden via mediation verloopt deze procedure uiterst vlot omdat beide partijen het eens zijn over de scheidingsdocumenten en er in de rechtbank dus alleen goedkeuring over de inhoud hoeft te worden verkregen. De periode tussen het tekenen van de documenten bij de mediator, tot het moment dat de uitspraak van de rechter is ingeschreven bij de gemeente, duurt hierdoor slechts een week of vijf.

Snel scheiden?

Hoe snel een scheiding geregeld is hangt af van de manier waarop jullie samen het eens worden over alle afspraken, en daarnaast is de rechtbankprocedure nodig. Daardoor duurt een snelle scheiding toch vaak wel twee maanden, en vaak langer.
Het is en blijft belangrijk dat alle besluiten goed en zorgvuldig tot stand komen. Dat neemt niet weg dat snel, en toch goed scheiden, wel degelijk kan. Kies voor een professionele mediator, zodat jullie verzekerd zijn van deskundige begeleiding op alle onderdelen van de scheiding, gericht op gezamenlijke overeenstemming.