Goedkoop scheiden

Goedkoop scheiden

Bij een scheiding komen vaak veel kosten kijken, daarom onderzoeken veel mensen die gaan scheiden een manier om ‘goedkoop’ te scheiden. Er is veel aanbod zowel online als offline om goedkoop te scheiden, er is ook zeker de mogelijkheid om een scheiding niet onnodig duur te maken. Hoe?

Wat krijg je bij ‘goedkoop scheiden’?

Let goed op wat er binnen de kosten valt bij een aanbod van ‘goedkoop scheiden’. Welke dienstverlening krijg je voor een tarief? Achteraf onverwachtste oplopende kosten geeft vaak een zuur smaakje aan een traject wat al vaak intensief en heftig is. Voor een scheiding zijn meerdere zaken nodig: het opstellen van een juridisch en financieel kloppend convenant. Ook, in het geval van minderjarige kinderen, een compleet (met alimentatie-afspraken) goed doordacht ouderschapsplan. De documenten zullen via een advocaat bij de rechtbank ‘ingediend’ moeten worden, aan het proces bij de rechtbank zijn zogeheten ‘griffiekosten’ aan de orde. Uiteindelijk moet de scheiding ingeschreven worden bij de gemeente. Let erop – bij aanbod van ‘goedkoop scheiden’ – wat hier allemaal voor gedaan wordt, aangezien alle acties uit het stappenplan en processen doorlopen zullen moeten worden.

Goedkoop scheiden op ’toevoeging’

Veel prijzen in de categorie “scheiden voor maar … euro” zijn gebaseerd op het eventuele recht op een zogeheten ‘toevoeging‘. Een toevoeging is een soort van subsidie door de Raad voor Rechtsbijstand waarin een groot deel van de scheidingskosten vergoed kan worden. Bepaalde inkomens- en vermogenstoetsen worden individueel gedaan, het loont zeker om te onderzoeken of dit aan de orde is. Als er recht is op deze toevoeging, is er korting op de griffiekosten én is slechts een eigen bijdrage aan de orde. Dit maakt dat je dan samen voor zo’n €193,- gescheiden kunt zijn, voor het hele proces. Niet iedere professional heeft de registraties om deze subsidie aan te vragen of sommigen willen dit ook liever niet aanvragen, omdat het minder oplevert. Let er dus op bij een scheiding of de mediator deze toevoeging mag aanvragen, om kosten te besparen.

Goedkoop scheiden, welke begeleiding?

Gezamenlijk tot afspraken komen, is altijd sneller en goedkoper dan allebei via advocaten de zaken te laten besluiten. Een MfN-gekwalificeerde mediator is geschoold om jullie beider belangen te behartigen en jullie tot gezamenlijke besluiten te laten komen, dit scheelt tijd en geld. In veel online aanbod zijn er tegenwoordig ook makkelijke ‘invultools’ om de zelf samen de documenten te maken. Let op dat hierbij dus soms essentiële uitleg of opties ontbreken. Met name in financiële afspraken is het zaak dat de documenten kloppen, dat er niet persongeluk een erfenis ten onrechte niet verdeeld wordt. Je rekent in het gehele eigendom met elkaar af en daarom zijn zorgvuldige afspraken van belang, ook voor de Belastingdienst. Haalbare afspraken, zoals alimentatie, zijn belangrijk voor de periode ná de scheiding. Dit maakt dat het scheiden zónder professionele begeleider een groot risico met zich meebrengt, dat afspraken onvolledig, incorrect of onhaalbaar zijn.