Gescheiden en corona-tijd

Gescheiden en corona-tijd

Geen een ouderschapsplan tot vorig jaar had natuurlijk rekening gehouden met de intensieve periode vanuit het corona-virus. Het vraagt voor gescheiden ouders veel overleg, communicatie, geduld en mogelijk formele herziening van afspraken. Hier wat voor deze ingewikkelde periode:

Adviezen

 • Bekijk de afspraken weer eens op papier
  Met regelmaat wordt het ouderschapsplan niet of nauwelijks teruggelezen, het is goed om de afspraken en de gedachten hierover weer eens terug te kijken.
 • Evalueer op tijd!
  Plan regelmatig even een moment in om door te lopen hoe zaken gaan, té lang wachten leidt vaak tot té hoog opgelopen irritaties.
 • Behandel elkaar als collega-ouders
  Van collega’s is ook vaak bekend waar ieders kwaliteiten liggen. Beschouw zaken vanuit de ouderrol en laat (irrelevante) ex-partnerzaken achterwege.
 • Praat respectvol over elkaar naar de kinderen toe.
  Hiermee helpen jullie elkaar en voorkom je dat kinderen loyaliteitsproblemen ervaren.
 • Gezamenlijk besluiten nemen in plaats van dit aan de kinderen over te laten
  Dan hebben kinderen niet het gevoel dat ze moeten kiezen.
 • Praat fysiek of telefonisch, gebruik de app alleen voor praktische zaken!
  Gevoelige kwesties per app of mail leidt heel vaak tot miscommunicaties.
 • Laat een professional begeleiden bij een grote evaluatie van het ouderschapsplan
  Een getrainde geregistreerde mediator denkt in jullie beider belang én de kinderen.


Wees verdraagzaam en eerlijk

Als iets niet gaat, gaat het niet. Trek op tijd aan de bel en help elkaar. Zowel over praktische, emotionele als financiële zaken vanuit het ouderschapsplan kun je zorgvuldige afspraken maken als dit nodig is.